Getty Images 143922498 Edit
11 september 2018

Gedragscode kleinzakelijke financieringen

Kleinzakelijke klanten hebben andere financieringsbehoeften dan consumenten, maar beschikken vaak niet over de financiële kennis en ervaring van grotere ondernemingen.

De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering stelt minimumnormen voor banken bij de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten. In de Gedragscode - ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) - staat wat kleinzakelijke klanten van hun bank mogen verwachten tijdens de belangrijke momenten van het financieringsproces.

Highlights Gedragscode

  • De Gedragscode schept duidelijkheid in de dienstverlening van banken voor kleinzakelijke klanten die op zoek zijn naar financiering of een financiering aangaan, maar ook gedurende de looptijd van een lening of een krediet.
  • De gedragscode is ingegaan op 1 juli 2018. Alle banken die lid zijn van de NVB en actief zijn op het gebied van kredietverlening aan dit segment dienen zich aan de gedragscode te houden.
  • De gedragscode geldt voor ondernemingen met een omzet tot € 5 miljoen. De klant is in Nederland gevestigd en heeft een totale hoofdsom bij de financier van maximaal € 2 miljoen.
  • Gedragscode stelt normen voorzwel de precontractuele als contractuele fase. Het handelen van de bank en klant in de oriëntatiefase, aanvraagfase en beheerfase staan in de Gedragscode.


Wilt u meer informatie over kleinzakelijke financieringen? Neem contact op met Johan Vlassak, onze financieringsspecialist via j.vlassak@crowefoederer.nl of op 06 – 53 38 97 50.