Fiscale aspecten zijn een belangrijk onderdeel tijdens bedrijfsovername

Met een Fiscale Due Diligence brengt u de fiscale risico’s van een bedrijfsovername in beeld. U krijgt inzicht in fiscale stand van zaken van het over te nemen bedrijf. Een zeer belangrijk onderdeel van uw Due Diligence onderzoek!

Meer inzicht in de fiscale risico's? Neem contact op!

Welke fiscale onderdelen worden meegenomen?

Een Fiscale Due Diligence is interessant voor beide partijen, voor zowel de koper als de verkoper. Wij zullen altijd een onafhankelijk advies uitbrengen om beide partijen van eerlijke informatie te voorzien. Hierbij kijken we onder andere naar de belastingverplichtingen in het verleden, dit zegt veel over de ontwikkelingen van de onderneming. 

De Belastingdienst heeft een navorderingstermijn van minimaal 5 jaar. Indien je een bedrijf overneemt, neem je ook het fiscale verleden over en wellicht boetes of aanslagen. 

Aan de hand hiervan kunnen we voorspellingen doen over de fiscale ontwikkelingen voor de toekomst. Ook zullen we de fiscale garanties onder de loep nemen die het over te nemen bedrijf afgeeft. Als verkopende partij geeft u dit een sterke onderhandelingspositie en als koper krijgt u meer garantie voor een goede aankoop.

Inzicht in verschillende belastingen

Wanneer u een Due Diligence onderzoek laat uitvoeren, denk dan zeker aan een Fiscale Due Diligence om uw onderhandelingspositie te versterken. Onze specialisten van Foederer Corporate Finance helpen u graag verder.

Om inzicht te krijgen in de belastinghistorie en om voorspellingen te doen voor de toekomst, nemen we verschillende soorten belastingen mee in onze Fiscale Due Diligence. Zo bekijken we onder andere de vennootschapsbelasting, loonbelasting, sociale verzekeringen en omzetbelasting. Ook zullen we de overdrachtsbelasting mee nemen in ons onderzoek. 

Wilt u meer weten over het onderwerp "Fiscale Due Diligence", neem dan contact op met een van onze specialisten in het team van Foederer Corporate Finance.

Neem contact op