Corporate Recovery

Herstructurering bedrijf

Herstructurering van een bedrijf kan om verschillende redenen nodig zijn.

Herstructurering is mogelijk als de winst daalt maar ook als het bedrijf al in de rode cijfers zit. Daar kunnen wij u bij helpen. Door een goede herstructurering van uw bedrijf kunt u uw onderneming weer volledig op de rails krijgen. Onze specialisten kunnen u uitgebreid adviseren over de structuur van uw bedrijf met het oog op uw toekomstplannen en bijbehorende risico’s. 

Herstructurering van uw bedrijf met hulp van Foederer

Herstructurering van een bedrijf bevat verschillende facetten. Hierbij kan gedacht worden aan beperking van de aansprakelijkheid van de ondernemer, oprichting van een holding en dochtervennootschap maar ook het fuseren van vennootschappen ter vereenvoudiging van de huidige bedrijfsstructuur, bijvoorbeeld in de vorm van een juridische fusie. Foederer Corporate Finance bestaat uit een team van financiële deskundigen die u graag informeren over de verschillende mogelijkheden. 

Het proces van herstructurering

Het proces van bedrijfsherstructurering kan worden ingedeeld in drie hoofdaspecten: administratie, personeel en bedrijfsprocessen. Door de administratie te analyseren wordt snel overzichtelijk waar de grote kosten en mogelijke besparingen zich bevinden. 

Hierna wordt het personeelsbestand onderzocht. Herstructurering van personeel wordt ook wel reorganisatie genoemd waarbij het personeel wordt overgeheveld naar een andere functie of vennootschap of zelfs wordt ontslagen. Met als doel om kostenbesparing door te voeren en om effectievere bedrijfsvoering te realiseren. Bij dit onderdeel van het herstructureringsproces wordt het aantal eigenaren in beschouwing genomen en of het eventueel verstandig is om te kiezen voor een management buy out (MBO) of juist een management buy in (MBI).

Als laatste worden tijdens de herstructurering de bedrijfsprocessen onder de loep genomen. Hierbij wordt nagegaan of bijvoorbeeld het in- en verkoopproces kan worden verbeterd door effectievere grootschalige inkoop en winstgevendheid van elk proces.  

Wilt u meer weten over het onderwerp "Herstructurering van uw bedrijf"? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten in het team van Foederer Corporate Finance en leg uw vraagstukken aan hen voor.